Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı Ünvanı :  Çavuş Usta Baklava

Adresi : Merkez Mh. Reşitpaşa Cad. No:67 Avcılar - İstanbul/ İstanbul / Türkiye

1.2. Alıcı :

Çavuş Usta Baklava ‘nden telefon veya web sitesi üzerinden sipariş vererek alarak ödemesini belirtilen ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlamış olanlar.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait telefon ortamında siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgileri , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Çavuş Usta Baklava tarafından telefon üzerinden yapılan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürünler 3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Çavuş Usta Baklava den Banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. 

Madde 6- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş, verilen ürünlerin tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, satıcı hesaplarına yapılan HAVALE/EFT ile tamamlanmış olur. Veya alıcı ilgili tutarı web sitesi üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı ile ödemenin yapıldığı veya  havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. 

Madde 7- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Satın alınan hizmetin verilmesi 

Sipariş ödemesinin gerçekleşmesi sonrasında, Alıcı; içeriği hakkında Çavuş Usta Baklava tarafından bilgilendirilerek, satın almış olduğu hizmetin veriliş yeri, tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmiş telefon numarası ile telefon aracılığıyla bilgilendirilir.

Teslimat ve Hizmetin verilmesi

Alıcının Çavuş Usta Baklava satın aldığı ürünlerin kargoya teslim süresi 2 iş günüdür. 

Madde 8- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade:

Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça, satın aldığı hizmeti iptal/iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 9- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet/hizmetler ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

Madde 10- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


Tatlılarımız